Download Soal PAT PAI & BP Kelas 4 SD K13 dan Kunci Jawaban

Download soal PAT PAI & BP kelas 4 SD Kurikulum 2013 dan kunci jawaban akan kami sajikan secara gratis dan mudah. Karena file sudah kami siapkan di penyimpanan drive.

Soal-soal yang akan kami sajikan di bawah ini sudah sesuai dengan KI dan KD terbaru serta buku Pendidikan Agama Islam Kelas 4 SD K13 revisi terbaru.

Download Soal PAT PAI & BP Kelas 4 SD K13 dan Kunci Jawaban

Seperti yang diketahui, dalam materi PAI kelas 4 SD terdapat 5 pelajaran utama yang dipelajari. Kelima pelajaran tersebut meliputi materi Al Quran, Fiqih, Sejarah Islam, dan Tauhid. Untuk Pelajaran 6 kelas 4 PAI membahas tentang AL Quran yaitu surah Al Fiil.

Dalam materi surah Al Fiil tidak sekedar dipelajari cara membaca ataupun menghafal Surah tersebut. Tetapi juga dibahas mengenai nilai dan kandungan dalam surah tersebut. Seperti sejarah Pasukan Gajah yang akan menghancurkan Makkah. Namun ata Ijin Allah dikirimkannya Burung Ababil.

Adapun untuk pelajaran berikutnya yaitu Iman Kepada Malaikat. Dari judul pelajarannya sudah bisa dipastikan bahwa pada materi ini peserta wajib mengenal dan menghafal 10 malaikat beserta tugasnya.

Sedangkan untuk pelajaran 8 mengenai perilaku terpuji. Dalam bab ini beberapa perbuatan terpuji yang perlu dilakukan oleh peserta didik dipelajari disini. Termasuk contoh-contoh perbuatan terpuji yang memang cocok untuk ditiru untuk anak kelas 4 SD.

Pelajaran 9 mengenai Sholat. Materi ini sebenarnya pengembangan dari kelas sebelumnya. Seperti yang diketahui, sejak kelas 1 siswa sudah diajarkan dan dikenalkan tentang sholat. Sampai kelas 4 pun materi ini masih ada karena bab Solat merupakan ilmu yang diterapkan sampai kelak.

Untuk materi terakhir yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo. Materi ini juga memberikan pengetahuan bagaimana perilaku dan contoh yang digunakan Wali Songo dalam bersikap dan beribadah. 

Materi-materi di atas disajikan dalam bentuk soal Akhir Semester atau UAS semester 2 PAI kelas 4 SD. Untuk mengetahui bagaimana soal yang akan Coretan Guru sajikan, berikut contoh soalnya.

Soal PAI & BP Kelas 4 SD Kurikulum 2013

Contoh Soal PAS Semester 2 PAI Kelas 4 Pilihan Ganda

14. Kebalikan dari sikap pantang menyerah adalah...

a. Mudah putus asa

b. Disiplin

c. Jujur

d. Malas


15. Saat menghadapi tugas sekolah yang sulit kita seharusnya....

a. Terus berusaha

b. Menyerah

c. Menyerahkan tugas kepada orang tua

d. Semakin malas belajar


16. Shalat merupakan rukun Islam yang ke berapa?

a. Pertama

b. Kedua

c. Ketiga

d. Keempat


17. Ibadah apakah yang diperintahkan oleh Allah secara langsung kepada nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril?

a. Shalat

b. Puasa 

c. Zakat

d. Haji


18. Shalat yang terima Allah dapat mencegah kita dari perbuatan....

a. Terpuji

b. Baik

c. Buruk

d. Keji dan mungkar


19. Makna bacaan ْاَللَّهُ أَكْبَر ialah....

a. Tiada Tuhan selain Allah

b. Segala puji bagi Allah

c. Maha suci Allah

d. Allah Maha Besar


20. Arti dari kalimat وَعَافِنِيْ dalam bacaan sujud ialah....

a. Berilah kesehatan kepadaku

b. Ya Allah ampunilah aku

c. Kasihanilah aku

d. Cukupkanlah segala kekuranganku


21. Dalam penjelasan Al-Qur'an, siapakah wali Allah itu?

a. Orang yang beriman dan berilmu

b. Orang yang rajin beribadah

c. Orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt

d. Orang yang berimab dan beramal shaleh


22. Bagaimanakah keimanan para wali Allah?

a. Bersih, tidak dicampuri oleh kesyirikan

b. Sangat dangkal

c. Bercampur dengan kesyirikan

d. Naik-turun


23. Siapa nama asli Sunan Ampel?

a. Raden Said

b. Raden Usman Haji

c. Maulana Malik Ibrahim

d. Raden Rahmat


24. Siapakah ayah dari Sunan Kalijaga?

a. Sunan Ampel

b. Maulana Ishaq

c. Raden Usman Haji

d. Adipati Tuban, tumenggung Wilatikta


25. Siapakah yang menciptakan tembang macapat pangkur?

a. Sunan Drajat

b. Sunan Bonang

c. Sunan Ampel

d. Sunan Giri


Contoh Soal PAS Semester 2 PAI Kelas 4 Isian/Uraian

26. Pemimpin pasukan gajah ialah…

27. Arti dari Al-Fill ialah…

28. Malaikat merupakan salah satu ciptaan…

29. Malaikat tercipta dari…

30 Orang yang suka berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu disebut...


Itulah contoh soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Semester 2 Kelas 4 SD. Soal-soal tersebut akan kami berikan secara gratis melalui tautan di bawah ini.

Download Soal PAT/UKK PAI Kelas 4 SD K13 dan Kunci Jawaban

Berikut link donload soal PAI Kelas 4 lengkap dengan Kunci Jawabannya.

Download Soal UAS PAI Kelas 4 Semester 2 – Disini

Download Kunci Jawaban UAS PAI Kelas 4 Semester 2 - Disini

Link di atas merupakan link download Soal UKK Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Semester 2. Semoga bermanfaat.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Download Soal PAT PAI & BP Kelas 4 SD K13 dan Kunci Jawaban"

Posting Komentar